کارت اعضاء انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در 4 سطح آبی، نقره ای، طلایی و پلاتینیوم ارائه می شود.

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

به پاس قدردانی از عضویت جنابعالی ، سرویسهای ویژه برای شما فعال گردیده است .